desarrollo sostenible

Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS)

Objetius del BSI

El BSI valora i dóna suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per l’Organització de les Nacions Unides.

En el marc dels ODS, les àrees de treball de l'BSI s'engloben, de manera general, en els següents Objectius:

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-03

Moltes persones fan front a riscos per a la salut ja superats en altres territoris. Aquesta situació ha anat millorant en el transcurs de les últimes dècades però, a l’empara de l’ODS núm. 3, hem de reduir les desigualtats.

Estem en un procés evolutiu d’eradicació de malalties i d’altres reptes per a preservar la salut. Entre altres formes d’afrontar aquests problemes, el BSI investiga la reducció dels nivells de contaminació ambiental, amb la meta de contribuir al fet que tinguem l’aire lliure de residus, al fet que bevem aigua neta i al fet que gaudim d’una nutrició sana.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04

L’educació de qualitat és la base per millorar la nostra vida, així com per al desenvolupament sostenible. L’accés a aquesta, inclusiva i equitativa, permet dotar la població del talent necessari per trobar noves solucions.

La biomimètica presenta solucions sostenibles als problemes climàtics emergents: la transmissió d’aquests coneixements és fonamental per a una acció positiva, impulsada des de les bases de la societat, formant a futurs professionals. El BSI genera continguts educatius biomimètics per a tots els cicles educatius, des de la primària fins als graus universitaris.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-07

El BSI és sensible a la necessitat d’impulsar el desenvolupament d’energies netes i renovables, sent aquestes un dels pilars dels nostres projectes d’investigació i desenvolupament.

L’extracció d’energia juga un paper clau en la preservació dels ecosistemes. ¿Com aprofitar aquest recurs natural sense danyar al nostre entorn? La seva optimització és un dels grans reptes que definiran la maduresa del nostre esdevenir com a espècie.

La nostra manera de fer té en compte l’eficiència dels processos de producció, vetllant per l’impacte mediambiental d’aquests.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-09

La capacitat d'innovar és fonamental per establir relacions econòmiques. D'això dependran les condicions de vida de la població mundial, ja que el progrés industrial s'ha de fer d'acord amb el desenvolupament d'una consciència crítica i universal d'espècie.

L'equip investigador de l'BSI treballa en solucions biomimètiques, en pro d'afrontar el canvi climàtic: plantegem la necessària hibridació de el progrés tecnològic amb el progrés ecològic.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-11

L’augment i distribució de la població mundial, és predictible? La planificació, urbana i rural, és el repte de renaturalitzar els territoris, donant respostes a les noves formes de vida i de treball que puguin donar-se, tant en proximitat com a distància. La infraestructura digital implica garantia de connexió mundial. Com afectarà aquesta a la mobilitat? Són les nostres ciutats aptes per a tothom? Són qüestions que van més enllà de el disseny estructural de l’espai de relació, proposem la comunitat vital més enllà d’un model exclusivament productiu.

La participació dels usuaris en aquestes infraestructures és clau per al desenvolupament de les noves maneres de relació. No és, ja, una qüestió només d’especialistes, sinó que una massa crítica de participants ha de ser tinguda en compte. Així, mitjançant l’extensió de les funcions i la seva socialització, es produeix un entorn orgànic en forma de cohesió social.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-12

L’objectiu biomimètic, en relació amb la producció i el consum de béns, és la minimització del seu impacte en l’ecosistema mitjançant la recerca de solucions bio inspirades. A això se suma el foment de les actituds de consum responsable, en virtut de la consciència crítica d’espècie que comparteix ecosistema amb les altres.

La biomimètica és, doncs, un meta model que ens fa observar-ho tot, facilitant-nos la creació de models concrets per a la solució de problemes.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-13

Els patrons climàtics, estan en un procés de canvi accelerat? Com donar sentit a aquest fenomen des d’una perspectiva evolutiva? Controlem el planeta o ens adaptem a les seves condicions? Aquesta qüestió, urgent, és preocupant. Aflora un canvi actitudinal de la població, més sensible que mai a aquest problema, el que comporta la implantació de mesures institucionals efectives.

Existeixen solucions viables per aconseguir els objectius de reducció d’emissions i de contaminació. Amb aquesta finalitat, la tasca de la biomimètica és innovar, aportant solucions bio inspirades d’acord amb els principis de el respecte als ecosistemes.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-14

Els oceans acullen gran part de la biodiversitat de la planeta, de manera que l’habitabilitat d’aquest respon a la temperatura dels mars i a la seva composició química. Per tant, la protecció de les àrees marines requereix regulacions i recursos que siguin efectius per evitar la sobrepesca i la seva contaminació. ¿No haurà arribat ja el moment de llançar l’alerta sobre aquest problema urgent? Com podem aprofundir en la conscienciació de la protecció dels fons marins? Què ensenyaments extraiem, per a la nostra pròpia supervivència, de l’adaptabilitat de les espècies oceàniques?

La biomimètica troba inspiració en els organismes marins, el coneixement proporciona noves maneres de protegir-los. Pel BSI, la protecció dels ecosistemes que formen és una preocupació central, de manera que plantegem la biomimètica aplicada a la mar com un dels camps ventrals en la nostra investigació.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-15

Els boscos ofereixen protecció per a la diversitat biològica que viu en ells. Què implica la seva protecció? L’acció conservadora d’aquests i la lluita contra la desertització són part essencial del programa BSI.

La biomimètica, partint de l’observació dels organismes vius, promou la conservació de la biodiversitat i equilibri dels ecosistemes, impulsa la innovació responsable per crear consciència universal d’espècie en simbiosi amb les altres espècies.

S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-17

Tot projecte de desenvolupament sostenible necessita l’establiment de relacions col·laboratives entre governs, el sector privat i la societat civil, que s’han de gestionar de forma local i global, complint amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per l’ONU. Ara bé, ¿aquestes relacions van ser així en el futur o hem d’obrir-nos a altres espais col·laboratius, no jeràrquics? L’autoregulació, basada en les funcions en lloc dels càrrecs, obre noves vies de creació d’espais comuns de decisió.

El BSI promou la col·laboració entre entitats, tant en la seva missió d’investigació per a la innovació com en la difusió de coneixements i creació d’una consciència crítica d’espècie. Proposem una progressiva transformació social, que atengui les necessàries interrelacions d’una humanitat en constant moviment, sentint i pensant la tecnologia des del vital.