Blog-BSI-01-copia

Generant Ecosistemes Educatius

Conclusions del programa a l’Escola Espill, Set 2018

Generant Ecosistemes Educatius

Conclusions del programa a l'Escola Espill, Set 2018

cat

INTRODUCCIÓ

Si viure és aprendre, l’experiència compartida durant les jornades en què s’ha desplegat el programa Generant Ecosistemes Educatius en l’Escola Espill s’ha convertit, per si mateixa, una escola de vida.
Aquest document pretén recollir aquests aprenentatges, juntament amb els moments i les reflexions que els han fet possible perquè, amb tota la modèstia però també amb tota la determinació, l’escola pugui seguir fent el seu camí explorant nous territoris, orientant-se cap al futur amb la mateixa convicció i compromís amb què el van iniciar. Un camí cap a la transformació evolutiva de el model educatiu de centre.
A les pàgines que segueixen es pot trobar, per una banda, un model holístic i comprensible que integra les diverses línies estratègiques definides al llarg de el Programa i estableix tres àmbits principals d’actuació.
A partir d’aquí es desenvolupa el que es pot entendre com l’embrió de el Pla Estratègic i el Pla d’Acció en cada un d’aquests àmbits.
El més rellevant, és que totes aquestes accions mantenen una correspondència de nivells entre els què volem i com ho volem, decidit de forma col·laborativa a partir de les voluntats expressades per l’equip (recollides en l’stake) i dels valors compartits.
Entendre la vida, i per extensió l’educació per a la vida, com un ecosistema de relacions i d’interdependències, ens ajuda a prendre consciència que la nostra existència és eminentment social, res compatible amb una visió antropocèntrica i materialista de l’món.
Esperem doncs, que les expectatives que qualsevol viatge que s’empren porta implícites, quedin d’una manera o altra, complertes. O almenys, generin la capacitat de fer-nos les preguntes adequades per seguir caminant.
Tots els camins són oberts.

Algunes pàgines de les conclusions de el programa:

STAKE

L’essència de el projecte educatiu de l’Escola queda expressada en un stake que ha estat
definit, en un inici, el sol·licitant del préstec i que posteriorment ha quedat enriquit per la zona d’aportacions per part del conjunt de l’equip. En la seva forma final ha quedat fixat així:

Volem contagiar l’alegria d’aprendre
en un espai serè
on la vida és el centre de tot,
on l’energia flueix en harmonia
amb la plenitud de la reflexió.
Un lloc obert, inclusiu i participatiu
on aprendre a pensar i sentir,
on arrelar i créixer
sota la fina pluja de l’amor
per construir una societat
més justa i equitativa.