educación

Educació

Creiem en un model educatiu que prepari per a la vida,

EDUCACIÓ

Per una educació que promogui uns valors i actituds compatibles amb el desenvolupament de la vida.

Model Educatiu

Creiem en un model educatiu que prepari per a la vida, no només per al desenvolupament professional. Apropar a través de l’educació una visió no antropocèntrica de l’món ens ajuda a replantejar la nostra relació amb l’entorn, ens fa veure que nosaltres mateixos som naturalesa i que, com a parts intrínseques d’aquest ecosistema, cada acció humana té un impacte que cal valorar , entendre i tenir en compte.

Proposta d'Educació Biomimètica

Per això mateix, la nostra proposta d’educació biomimètica promou un treball transversal que no dissociï el món natural de l’humà, la ciència i la tecnologia de la vida. Convidem els alumnes a obrir les seves percepcions i a identificar quins són els principis vitals que la naturalesa ha activat per fer superar tot tipus de problemàtiques.

Beneficis

D’aquesta manera estimulem el pensament relacional, la creativitat i competències en disseny des de la perspectiva de la bioeducación. Una educació, en definitiva, que promogui uns valors i actituds compatibles amb el desenvolupament de la vida.

PROJECTES EDUCATIUS

icono-catala-oyxqdll9mmofeos9hpp65iwf8knr2ab6dk854qltws

Generant ecosistemes educatius

Si viure és aprendre, l’experiència compartida durant les jornades en què s’ha desplegat el programa Generant Ecosistemes Educatius a l’Escola Espill s’ha convertit, per si mateixa, una escola de vida.

Aquest document pretén recollir aquests aprenentatges, juntament amb els moments i les reflexions que els han fet possible perquè, l’escola pugui seguir fent el seu camí explorant nous territoris, orientant-se cap al futur.

Un camí cap a la transformació evolutiva de el model

icono-catala-oyxqdll9mmofeos9hpp65iwf8knr2ab6dk854qltws

Escola Invisible

Una jornada dedicada transformant l’educació. L’ESCOLA INVISIBLE proposa una sèrie d’esdeveniments disruptius i participatius on diferents agents socials (relacionats directament, o no, amb el món educatiu) posaran en relleu temes d’alta incidència en l’aprenentatge dels nens, els joves i, per què no, els adults d’una ciutat o un
territori.

Un acte ciutadà que definirà espais (in) usuals d’aprenentatge amb el denominador comú de el joc, l’art, el teatre o la cultura com a fil conductor.

icono-españa-p20t0wuvch69afgyxgla3wuqjqylen1lueq6zwk5gs

Sangaku Maths,   Projecte Educatiu

Sangaku Maths és una proposta per crear comunitat a l’entorn de l’aprenentatge de les matemàtiques.

Creiem que el gran repte de present és aconseguir que els nens i les nenes de tot el món puguin gaudir d’un ensenyament oberta i col·laborativa, de la qual ningú quedi exclòs.

És un compromís que vam adquirir amb el segell de l’Biomimetic Science Institute de Barcelona, ​​entenent les matemàtiques no com un instrument, sinó com un estil de vida biomimètic.

icono-catala-oyxqdll9mmofeos9hpp65iwf8knr2ab6dk854qltws

Programa educatiu BiosTEAM

Primer pas en l’àmbit de la ciència i tecnologia connectant-la amb models, estratègies i patrons bioinspirats.

Està orientat des d’una perspectiva natural (decision making), està sent desplegat conjuntament amb Sangaku i la col·laboració de l’Biomimicry Institute.

Som Natura i no podem desvincular-nos de fet natural comporta un canvi de valors i actituds que ens fa replantejar l’actual concepte de progrés material i ens convida a tenir en compte l’impacte de les nostres activitats.