cultura1

Cultura

Vincular obres d’interès amb coneixements de la biomimètica.

Treballem amb centres i galeries d’art per vincular obres d’interès amb coneixements de la biomimètica.

La transformació d’un model antic a un de nou requereix involucrar tots els sectors de la societat, de manera que organitzem esdeveniments culturals per transmetre aquests coneixements més enllà de la comunitat academicocientífica, amb activitats d’interès general per a tots els públics.

Hem identificat l’art i el territori de proximitat com a elements complementaris de particular interès local. Treballem amb diverses entitats culturals, com ara centres artístics, centres educatius, organitzacions de teatre i amb altres iniciatives vinculades a la descoberta del territori català.

Així com la vida no té altre propòsit que viure-la, Espora 3C no té altra finalitat que disseminar, volar en totes direccions i fructificar en una gran diversitat d’ecosistemes.

Projecte Espora 3C

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – 19 abril 2016

A4-Espora

La biomimètica ens mostra que són molts els aprenentatges que la Natura ens pot oferir si sabem fer les preguntes adequades, entenent que nosaltres també som part. Així, els insectes comunitaris ens inspiren noves formes de col·laboració, a l’igual que el mecanisme de supervivència d’una planta ens mostra com es poden recuperar els teixits neuronals danyats.

Espores 3C és una invitació a la transformació des de l’acció i el compromís individual que pretén generar impacte social des de la biomimètica.

L’esdeveniment constitueix una síntesi creativa dels aprenentatges adquirits per hèlix3c durant més d’una dècada de seminaris, tallers i conferències i la inspiració de la pensada de la World Biomimetic Foundation que es manifesta de forma tangible en projectes de l’àmbit de l’educació, la salut, l’acció social i la cultura.