Promovent l’equitat de gènere

Pla d’Acció per a la Igualtat entre els Gèneres per 2019-2021

La promoció de la igualtat de gènere i els drets de les dones i les nenes és fonamental per fer realitat els drets de tots els nens.

Full de ruta per promoure la igualtat de gènere

La igualtat de gènere implica que les dones i els homes, les nenes i els nens tinguin els mateixos drets, els mateixos recursos, les mateixes oportunitats i la mateixa protecció.

El Pla d’Acció per a la Igualtat entre els Gèneres s’ajusta a el Pla Estratègic d’UNICEF per 2018-2021 i constitueix el nostre full de ruta per promoure la igualtat de gènere en tot el que fem, a l’igual que per donar suport a l’assoliment dels Objectius de desenvolupament Sostenible.

Integrem els resultats en matèria de gènere per a nenes, nens i dones en tots els programes