Codi Ètic

La Fundació Bimetic Sciences Institute és una fundació organització corporativa socialment responsable que busca associar la creació de valor econòmic amb el compromís social.

Codi Ètic

Dins el protocol de treball BSI gestiona el codi de bones pràctiques que s’ocupa de l’ètica professional, principis i valors que inspiren totes les activitats de l’organització.

Codi de Bon Govern o de Bones Pràctiques

La Fundació Bimetic Sciences Institute estableix un protocol de treball en la forma en què aquesta s’organitza i es dirigeix. Les Bones Pràctiques seran no només les exigides legalment, sinó totes aquelles pràctiques que contribueixen a enfortir la confiança de la societat en l’organització. La clau de el Codi de Bon Govern està en aconseguir que la funció principal de l’organització sigui la generació de valor per a les diferents parts i grups d’interès que intervenen i interessats.

Transparència

És l’esforç de publicar i disseminar la informació rellevant de l’organització fent-la accessible als diferents grups d’interès en forma permanent i actualitzada de manera accessible i totalment transparent.