libros

Recursos

Publicacions referents a la Biomimètica

DEL ERROR AL ASOMBRO

(de l'error a la sorpresa)

Trobada entre ciència i cultura

Monrás Vinyes, Pere / Aguadero Casado, Jorge I.

Obra de filosofia de la ciència, escrita en un llenguatge proper i amè, que planteja la necessitat de considerar les interrelacions existents entre els elements que comparteixen els ecosistemes (denominades “intangibles”) com a font de coneixement. Aquestes interrelacions, sumades a les lògiques sensorial i racional, configuren una teoria del tot que crea el marc d’interpretació de la transformació de les qualitats dels objectes.

Detalls

  • 319 pàgines

  • 18 il·lustracions

  • Preu de venda al públic:    21,50 €

  • ISBN 978-84-16511-44-0

Disponible a

Amazon

Editorial Teell

Biomimetics

Yoseph Bar-Cohen (ed.)

Una completa guia que ofereix una perspectiva àmplia de desenvolupaments inspirats en la naturalesa, incloent robòtica evolutiva, genètica algorítmica, màquines moleculars, nanomaterials i superfícies funcionals.

Biomimicry

Janine Benyus

Si la teoria de caos va canviar la nostra visió de l’univers, la biomimètica està transformant la nostra vida a la Terra, aprenent de 3.800 milions d’anys d’investigació i desenvolupament en el gran laboratori des que va sorgir el primer bacteri.

Intel·ligència Vital

Jordi Pigem

Una visió postmaterialista de la vida i la consciència. Aquest llibre és una lúcida invitació a una nova manera d’entendre el fet vital. Vinculant les ciències de la ment amb la nova biologia, Intel·ligència vital mostra que tot el que és viu està dotat de percepció i de sensibilitat.

Biomimicry Resource Handbook: A Seed Bank of Best Practices

Dayna Baumeister

Aquest llibre uneix els dos grans principis de la biomimètica: la teoria de la qual parteix l’estudi biomimètic, trobat en l’enorme riquesa de la vida animal i vegetal de la planeta, i un catàleg exemplar d’aplicacions biomimètiques en la pràctica humana.