libros

Recursos

Publicacions referents a la Biomimètica

Biomimetics

Yoseph Bar-Cohen (ed.)

Una completa guia que ofereix una perspectiva àmplia de desenvolupaments inspirats en la naturalesa, incloent robòtica evolutiva, genètica algorítmica, màquines moleculars, nanomaterials i superfícies funcionals.

Biomimicry

Janine Benyus

Si la teoria de caos va canviar la nostra visió de l’univers, la biomimètica està transformant la nostra vida a la Terra, aprenent de 3.800 milions d’anys d’investigació i desenvolupament en el gran laboratori des que va sorgir el primer bacteri.

Intel·ligència Vital

Jordi Pigem

Una visió postmaterialista de la vida i la consciència. Aquest llibre és una lúcida invitació a una nova manera d’entendre el fet vital. Vinculant les ciències de la ment amb la nova biologia, Intel·ligència vital mostra que tot el que és viu està dotat de percepció i de sensibilitat.

Biomimicry Resource Handbook: A Seed Bank of Best Practices

Dayna Baumeister

Aquest llibre uneix els dos grans principis de la biomimètica: la teoria de la qual parteix l’estudi biomimètic, trobat en l’enorme riquesa de la vida animal i vegetal de la planeta, i un catàleg exemplar d’aplicacions biomimètiques en la pràctica humana.