som_natura

Biothinking (Bioinspiració)

Procurar establir una relació simbiòtica amb la natura

No hi ha un altre propòsit més que la vida.

Ser plenament conscients canvia la nostra perspectiva sobre el progrés i l’encaix que tenim al món. El nostre futur passa per superar l’etapa basada en la dominància i establir una relació simbiòtica amb la natura.

Aprendre des de la natura ens situa en un nou pla de relació vital, que ens permet reconèixer altres llenguatges i acceptar el fet que només som una de les moltes formes d’intel·ligència conscient que s’han desenvolupat en l’univers.

Som-Natura

Reforçar els vincles amb la natura comporta un canvi de valors, actituds i propòsits que orienten l’activitat humana cap a un futur que conciliï la nostra ètica, el progrés social i el desenvolupament econòmic.

Actualment, es donen aquestes circumstàncies? La biomimètica ens ofereix un meta model per superar marcs conceptuals obsolets i donar resposta als grans reptes globals, aportant solucions innovadores basades en l’estudi de patrons vitals i en l’equilibri dels ecosistemes.

Aquesta nova visió de el progrés humà precisa de la conciliació vital amb la ciència i la tecnologia, comportant un model de governança en virtut de la generació d’una consciència universal de espècie. Interpretem l’actual crisi sistèmica com una valuosa oportunitat per passar de la democràcia representativa a la democràcia de la complexitat.

“Quan ens adonem del que és veritablement sostenible, veiem que l’únic model real que ha funcionat durant llargs períodes de temps és el món natural”.

Janine Benyus