som_natura

Bioinspiració

Procurar establir una relació simbiòtica amb la natura

No hi ha un altre propòsit més que la vida.

Som-Natura

Ser plenament conscients canvia la nostra perspectiva sobre el progrés i l’encaix que tenim al món. El nostre futur passa per superar l’etapa basada en la dominància i establir una relació simbiòtica amb la natura.

Aprendre des de la natura ens situa en un nou pla de relació vital, que ens permet reconèixer altres llenguatges i acceptar el fet que només som una de les moltes formes d’intel·ligència conscient que s’han desenvolupat en l’univers.

Reforçar els vincles amb la natura comporta un canvi de valors, actituds i propòsits que orienten l’activitat humana cap a un futur que conciliï la nostra ètica, el progrés social i el desenvolupament econòmic.

Actualment, es donen aquestes circumstàncies? La biomimètica ens ofereix un meta model per superar marcs conceptuals obsolets i donar resposta als grans reptes globals, aportant solucions innovadores basades en l’estudi de patrons vitals i en l’equilibri dels ecosistemes.

Aquesta nova visió de el progrés humà precisa de la conciliació vital amb la ciència i la tecnologia, comportant un model de governança en virtut de la generació d’una consciència universal de espècie. Interpretem l’actual crisi sistèmica com una valuosa oportunitat per passar de la democràcia representativa a la democràcia de la complexitat.