aplc4

• Aplicacions en medicina

Neurogeneració, vacunes biomimètiques

Neuroregeneració

Els dissenys biològics poden no semblar molt optimitzats a primera vista, però s’ha descobert que resulten molt resilients i adaptables a noves situacions. El cervell és una de les estructures més sensibles al dany tant per la seva enorme complexitat com pel camí que l’evolució ha escollit pel seu desenvolupament.

Així i tot, existeixen processos i “vies de comunicació” a nivell del genoma que poden ser utilitzats per protegir-lo, estimulant la seva capacitat neuroprotectoraBionure ha seguit aquesta aproximació biomimètica per trobar un principi actiu capaç d’activar la resposta de l’organisme i fer que els axons de les neurones -responsables de la conducció de l’impuls nerviós- aturin el seu deteriorament i regenerin la seva beina protectora de mielina fins a retornar al seu estat normal.

Aquest descobriment dóna pas a una nova generació de fàrmacs per al tractament de l’Esclerosi Múltiple i les Neuropaties Òptiques amb resultats molt superiors als que és possible obtenir amb els mitjans actuals.

Vacunes Biomimètiques

Els tardígrads són artròpodes minúsculs que poden viure en situacions ambientals extremes, ja sigui a la cúspide d’una muntanya fins al fons del mar, o a temperatures de 1000ºC fins al zero absolut. El més sorprenent, no obstant, és la seva capacitat per assecar-se i “reviure”. Quan no reben aigua, “s’assequen” i un procés anomenat anhidrobiosis protegeix la seva maquinària química (ADN, ARN i proteïnes). En contacte amb l’aigua, “reviuen” i abandonen aquest procés.

Gairebé la meitat de les vacunes es fan malbé per culpa de mals processos de refrigeració durant el transport o el tractament. Amb la biomímesi podem aprendre d’aquests éssers per solucionar-ho. Biomatrica, una companyia de San Diego (Estats Units), ha adaptat el procés dels tardígrads perquè les vacunes deixin de requerir refrigeració i que quedin adormides, esperant latents l’aigua que les “reanimi”.

Els Nova Laboratories, a Leicester (Regne Unit), també han utilitzat aquest sistema natural per crear una cobertura de sucres que envolta la vacuna i la protegeix durant sis mesos sense que perdi la seva efectivitat.