empresa

Aplicacions en l’empresa i economia

Economia Regenerativa

Cooperació al si de l'empresa

Entendre l’empresa com un ésser viu és vital per sobreviure en el món actual. Denise DeLuca, cofundadora de BCI (Biomimicry for Creative Innovation), dóna les claus per a aprendre de la natura a impulsar la creativitat al si de l’empresa.

Fins fa pocs anys, l’empresa es concebia moltes vegades com una cursa contra els companys on la competència era vital per treure el màxim potencial de cadascú. Aquest pensament, associat al mercantilisme i capitalisme més agressiu, ha quedat obsolet i els models cooperatius guanyen més importància.

Aquests joves models imiten les tendències de la natura, que entén que les espècies que competeixen no són les més eficients. Simbiosi o hibridació són dos exemples en què dos organismes s’uneixen per treballar conjuntament cap a un mateix fi al qual no podrien arribar per separat. Col·laboració, i no competició, per alimentar la creativitat i l’eficiència empresarial.

Economia Regenerativa

Els principis sobre els quals se sustenten els models econòmics imperants reflecteixen una concepció mecanicista del món en què la natura es percep com un recurs a explotar i al qual s’atribueix un valor en funció de les necessitats humanes.

Les tesis de Nel Hoftsra, professora d’Economia de la Universitat de Rotterdam, proposen un canvi de paradigma inspirat en els sistemes regeneratius presents a la natura que impliquen, en essència, que els éssers humans deixem de ser la mesura de totes les coses i adoptem models que facin possible la recuperació de l’energia i dels materials utilitzats en els processos.

Un gir de perspectiva que pot comportar per a les empreses actuar pensant en el llarg termini combinant l’eficiència econòmica amb l’efectivitat ecològica. La creació de valor quedaria redefinida així en un sentit ampli, tant des de la perspectiva econòmica, ecològica, social, ètica i espiritual.