barco-miniatura

Aplicacions en el Diseny

Diseny i Biocostura

BARCELONA

Fanals Biomimètics

L’enllumenat públic és econòmicament i energèticament costós i genera contaminació. Així i tot, és necessari a les ciutats, sinó imprescindible.

Per tal de combatre els seus efectes negatius, una proposta biomimètica de la Universitat Internacional de Catalunya vol eliminar l’enllumenat artificial i substituir-lo per una vegetació urbana hibridada amb les mol·lècules bioluminiscents de la medusa Aequorea victoria, que absorbeixen la llum solar al llarg del dia i l’utilitzen per iluminar la nit.

Substituir tot l’enllumenat públic per vegetació és una gran aposta per millorar l’estatus ecològic de la ciutat. Significaria deixar de consumir energia elèctrica i/o fòssil i eliminar la dependència de materials metàl·lics i plàstics per produir els fanals (que en finalitzar la vida útil són residus contaminants). És una energia neta, sostenible i natural.

El projecte, que es va planificar per a Barcelona, defensa que serà especialment efectiu en zones amb gran trànsit. Allà els costos de manteniment de l’enllumenat són alts en ser imprescindible per a la seguretat viària.

Photo: Genetic Architectures Research Group.

BARCELONA

Biocostura

L’empresa tèxtil té un gran impacte mediambiental. La biocostura vol replantejar la forma i els materials en què s’elabora la roba a través d’una visió biomimètica de la producció. Proposa passar dels teixits d’origen vegetal i petroquímic a l’ús de microorganismes i, així, formar una indústria més sostenible: genera menys residus i alhora evita materials que puguin ser perjudicials per al nostre cos.

Aquesta biocostura és possible gràcies a les microfibres de cel·lulosa pura que alguns ceps produeixen durant la fermentació del sucre. Aquestes s’adhereixen entre si formant una capa densa i flexible que després s’afegeix a una solució de te verd amb sucre, llevat i altres components. Després de dues o tres setmanes es forma una capa en la superfície del líquid que es retira i es pot utilitzar de diverses maneres. El seu aspecte i textura s’assembla al del cuir artificial i es pot tintar fàcilment amb colorants naturals per crear peces de roba. Amb una diferència, però: en tractar-se d’un compost d’origen vegetal es pot reciclar i compostar al final de la seva vida útil.