14 de novembre de 2022

Primera delegació al País Basc

Nota de Prensa

El Biomimètic Sciences Institute inaugura una delegació al País Basc.

RESOLUCIÓN

Resolució per inaugurar la delegació al País Basc.

La fundació del Biomimétic Sciences Institute inaugura una delegació al País Basc gràcies a la bona acollida per part del Departament de Governança Pública i Autogovern del País Basc per inscriure la fundació.

  • El passat 14 de novembre va ser palesa la inauguració de la delegació de la fundació al territori basc amb una gran acollida del projecte i una visió comuna per part de les institucions amb les activitats i visió del BSI.
  • Aquesta delegació té l’objectiu d’implicar i expandir els projectes que duu a terme la fundació al territori basc, amb més incidència i cooperació entre les dues comunitats agermanades històricament.
Donosti-Sant Sebastià, 14 de novembre de 2022. —Es fa palesa la resolució per part de la Directora de Relacions de les Administracions Locals i Registres Administratius, pels quals s’inscriu la delegació a la Comunitat Autònoma del País Basc de la Fundació Biomimètics Sciences Institute i l’apoderament de delegada al Registre de Fundacions del País Basc.
El 2 de maig de 2022 va entrar al Registre General del Departament de Govern Públic i Autogovern, la sol·licitud d’inscripció al Registre de Fundacions del País Basc, de la delegació a la Comunitat Autònoma. S’eleva al públic l’acord adoptat pel patronat de la fundació el 20 d’octubre del 2022 sobre l’atorgament de facultats a favor de Carmen Sanfrancisco Millán. Conforme a la seva designació com a delegada de la fundació al País Basc, en virtut de l’acord del patronat amb data 20 d’abril de 2022.