2a Conferència Internacional 2022

El Biomimetics Sciences Institute participa amb el Dr. Hernando Bernal Zamudio

Organitzades pel Grup d'Humanitats de Corea PLUS (HK+) de l'Institut d'Estudis Llatinoamericans de la Universitat de Hankuk.

A mb col·laboració de les Nacions Unides (ONU).

14 de febrer de 2022

conferencia internacional