Intel·ligència Vital

Jordi Pigem

Una visió postmaterialista de la vida i la consciència. Aquest llibre és una lúcida invitació a una nova manera d’entendre la vitalitat. Vinculant les ciències de la ment amb la nova biologia, Intel·ligència vital mostra que tot el que és viu està dotat de percepció i sensibilitat.