Política de privacitat

La Fundació Biomimetics Sciences Institute (en endavant la Fundació BSI o BSI) manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i altra legislació aplicable. De conformitat amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als Usuaris que les dades de caràcter personal que siguin facilitades en l'Aplicació seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers titularitat de BSI, com a responsable dels fitxers degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a les finalitats pròpies de gestió de Usuaris registrats a la Fundació Biomimetics Sciences a través de www.biomimeticsciences.org.

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 • Responsable del tractament: FUNDACIÓ BIOMIMETICS SCIENCE INSTITUTE, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya com a fundació científica amb el número 3029 i NIF: B-63619316.
 • Finalitat del tractament: Gestió d'activitats, contactes i prestació de serveis per part de la Fundació.
 • Legitimació del tractament: Registre d'usuaris i ús del Servei.
 • Destinataris de cessions o transferències: No es preveuen cessions de dades a terceres persones.
 • Drets: Accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
 • Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades en els apartats següents.

D'acord amb la legislació aplicable, a continuació, es detalla la Política de Privacitat que la Fundació BSI s'utilitza en el tractament de les dades dels Usuaris que es registren en el lloc web o contacten amb la Fundació BSI. Qui és el responsable de les dades que vostè ens facilita? Tota la informació personal que faciliti o es reculli a través de www.biomimeticsciences.org, serà tractada per:

 • Responsable: FUNDACIÓ BIOMIMETICS SCIENCE INSTITUTE, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1972 i NIF: G-55239461.
 • Direcció Postal: C. Bolívia, 134-136, LOCAL 1, 08018 Barcelona.
 • Telèfon: 934 982 221.
 • Correu electrónic: lopd@biomimeticsciences.org.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el contacte per qualsevol de les vies disponibles al lloc web (formularis, correu electrònic contacte), l'execució del registre de l'Usuari en el lloc web i el posterior ús que l'Usuari pugui fer del mateix.

 

Quina informació recopila la Fundació BSI?

La Fundació BSI recopila i emmagatzema certa informació que l'usuari introdueix en el lloc web o que facilita de qualsevol altra manera.

 • Els llocs de la Fundació BSI admeten navegació anònima per part de les seves pàgines, en aquests casos no es recull ni es demana cap tipus de dada personal.

a) Informació que els Usuaris ens faciliten directament:

La Fundació BSI recopila i emmagatzema certa informació que l'usuari introdueix en el lloc web o que la facilita de qualsevol altra manera:

 • Dades de caràcter personal: la informació que l'usuari ens facilita quan s'efectua quan contacta. És a dir, el nom i correu electrònic, facilitats lliurement per l'Usuari.

b) Informació que els Usuaris ens faciliten indirectament:

Dades del dispositiu: la Fundació BSI emmagatzema les dades del dispositiu de connexió que l'Usuari utilitza per accedir al Servei. Aquests són: Adreça IP d'Internet que utilitza l'Usuari per connectar-se a Internet amb el seu ordinador o mòbil, informació del seu ordinador o mòbil, connexió a Internet, el seu tipus de navegador, la versió i el sistema operatiu, i el tipus de dispositiu, el Clickstream complet de localitzadors de recursos Uniformes (URL), incloent la data i l'hora, el nombre de "galeta" de l'Usuari, l'historial de navegació i les preferències de l'Usuari.

Dades derivats de l'origen de l'Usuari: si l'Usuari arriba al lloc web a través d'una font externa (com seria per exemple un enllaç d'una altra pàgina web o d'una xarxa social), L'Fundació BSI recopila dades de la font de la qual procedeix l'Usuari.

Dades derivats de les "cookies": la Fundació BSI utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació als seus Usuaris amb fins estadístics.

Dades derivats de tercers externs: la Fundació BSI podria recopilar informació o dades de caràcter personal de tercers externs únicament si l'Usuari autoritza a aquests tercers a compartir la informació.

 

Amb quina finalitat es recopilen les dades?

1.- La Fundació BSI, en el moment en què l'USUARI es registra i facilita el correu electrònic i el seu nom, recull aquestes dades en el fitxer de USUARIS REGISTRATS de la Fundació BSI. La finalitat d'aquest fitxer és la d'oferir consultes, serveis i continguts reservats a USUARIS registrats, així com mantenir informats als USUARIS sobre esdeveniments i activitats que la Fundació BSI consideri que poden ser del seu interès. Aquestes comunicacions s'efectuaran mitjançant correu electrònic a l'adreça que l'usuari proporcioni al moment de l'alta.

2.- El lloc web inclou enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines d'Internet externes als llocs de BSI. En cas que l'usuari utilitzi aquests enllaços, BSI l'informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. A més, tota activitat realitzada en els llocs que no són titularitat de BSI està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s'informin al respecte en els apartats d'avís legal, o similars en els llocs.

3.- La Fundació BSI també utilitza la informació per investigar i analitzar com millorar els serveis que presta als Usuaris, així com per desenvolupar i millorar les característiques del servei que ofereix.

4.- Internament, la Fundació BSI utilitza la informació amb fins estadístics a l'efecte d'analitzar el comportament i les tendències dels Usuaris, de comprendre com els Usuaris utilitzen el lloc web, i de gestionar i millorar els serveis oferts, incloent la possibilitat de afegir nous serveis.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat durant un termini de 24 mesos des de l'última interacció.

 

Comparteix la Fundació BSI la informació que recopila?

Les dades de caràcter personal que la Fundació BSI recopili, en cap cas seran cedides a altres empreses. Sense perjudici d'això, s'informa a l'usuari que les seves dades personals seran comunicades només si se'ls requereix per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

 

Quins drets tenen els usuaris?

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació contactant amb BSI mitjançant l'ús del correu electrònic a l'adreça lopd@biomimeticsciences.org o, si s'escau, usant el procediment de baixa del menú Usuaris.

 

Com protegim les dades dels Usuaris?

La Fundació BSI ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica , la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Com s'ha esmentat anteriorment, les dades personals facilitades no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos.

Així mateix la Fundació BSI informa als Usuaris que tenen dret a exercitar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, com Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, l'exercici de la tutela efectiva dels drets aquí reconeguts.