Educació

Creiem en un model educatiu que prepari per a la vida, no només per al desenvolupament professional. Apropar a través de l’educació una visió no antropocèntrica del món ens ajuda a replantejar la nostra relació amb l’entorn, ens fa adonar que nosaltres mateixos som natura i que, com a parts intrínseques d’aquest ecosistema, cada acció humana té un impacte que cal valorar, entendre i tenir en compte.

Per això mateix, la nostra proposta d’educació biomimètica promou un treball transversal que no dissociï el món natural de l’humà, la ciència i la tecnologia de la vida. Convidem als alumnes a obrir les seves percepcions i a identificar quins són els principis vitals que la natura ha activat per fer superar tota mena de problemàtiques.

D’aquesta manera estimulem el pensament relacional, la creativitat i competències en disseny des de la perspectiva de la bioeducació. Una educació, en definitiva, que promogui uns valors i actituds compatibles amb el desenvolupament de la vida.

 

 

 

Programa BioSTEAM

Aquest programa educatiu adreçat a estudiants d’ESO pretén despertar la seva curiositat a partir d’exemples sorprenents presents a la natura a partir dels quals es poden entendre quins són els principis que els han fet possible. Des d’escarabats capaços de sobreviure en els deserts més durs fins als comportaments intel·ligents i adaptables de les abelles, passant per l’elegant disseny de la trompa dels elefants, BioSTEAM connecta de forma transversal aquests aprenentatges i mostra com poden incidir en l’activitat humana. Característiques principals:

  • Connecta transversalment ciència, tecnologia i biologia.
  • Treball per projectes.
  • Design Thinking bioinspirat.
  • Recursos didàctics en anglès.
  • Xarxa internacional de docents.
  • Col·laboració amb altres escoles del món.

Aquest programa de bioeducació, orientat des d’una perspectiva natural decision making, està sent desplegat des de l'Institut de Ciències Biomimètiques conjuntament amb Sangaku i els recursos pedagògics del Biomimicry Institute.

 

 

 

© 2017 Biomimetics Sciences Institute | Tots els drets reservats

Disseny i programació: Qbreis - Enric Gatell