Científic per un dia Curiós per sempre!

Francesco Sottile

04/06/2019

El 23 de maig vam tenir el plaer de participar activament al “Congrés de Joves Científics i Científics de Catalunya 2019, una iniciativa impulsada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l’ “Institut de Ciències de l’Educació UAB. El tema principal d’aquest any va ser “Aigua i contaminants”, un tema molt important, considerat per les Nacions Unides com un dels objectius de desenvolupament sostenible.

Els joves científics pertanyents a quatre escoles diferents (Dertosa a Tortosa). La Garrotxa a Olot, Montsuar a Lleida i La Salle de Barcelona va participar en tallers, activitats d’investigació i finalment va presentar els seus estudis i les seves conclusions definitives a la conferència de la tarda. Durant el matí, el grup més gran d’estudiants va participar en tallers centrats en la innovació física i robòtica, mentre que un altre grup  d’estudiants, “els investigadors”, va haver de fer front a un repte mediambiental centrat en la qualitat de l’aigua. Els investigadors van analitzar la qualitat de l’aigua mitjançant un enfocament experimental per tal de comparar aigua d’alt nivell qualitatiu amb aigua de mala qualitatSeguint el mètode científic, els joves investigadors van anotar amb precisió tots els resultats obtinguts a partir dels seus experiments i, com fan els científics a la vida real, van extrapolar les conclusions que finalment, es van compartir, discutir i comparar entre tots els grups.

La conferència de la tarda va ser el moment en què es va compartir tot el treball i la preparació realitzada durant les sessions anteriors entre tots els estudiants. Aquest espai de relació va ser realment important perquè va permetre als joves científics captar altres aspectes importants relacionats amb la investigació científica, com ara la comunicació i la difusió del coneixement per al benestar de la societat. La ciència va més enllà dels experiments o del laboratori, és part de la societat. La seva missió principal és no només fer nous descobriments, sinó que pretén aportar coneixement a la societat comunicant noves troballes i contribuir a la comprensió de les necessitats de les persones i del seu context.

Sens dubte,  aquesta part es va convertir en l’esdeveniment central del Congrés, amb un resultat extraordinari, no només per la qualitat del treball presentat pels estudiants, sinó també per l’acompanyament de  música en directe.

 

 

 

De fet, un tercer grup d’estudiants procedent de diverses escoles va tocar diferents peces musicals que van animar el tancament del Congrés. El missatge va ser clar: la ciència i l'art estan vinculats per la creativitat i tots dos tenen un paper essencial per a la societat. No existeix una divisió real entre humanitats i ciències naturals; per contra, tots dos interactuen de manera simbiòtica per contribuir a la comprensió del nostre món.

Tot i que els protagonistes del Congrés van ser els estudiants, que van participar activament en aquest dia intens esdeveniment, aquesta jornada va ser possible gràcies a la dedicació i l'esforç de tots els organitzadors. Una gran felicitació a l'equip per la meravellosa iniciativa i un gran agraïment per comptar amb nosaltres. Ja estem impacients per veure arribar la pròxima edició!